ตลาดไม้ล้อมแห่งแรกในประเทศไทย..

ตลาดไม้ล้อม ต. ชะอม เปิดในวันที่ 6 เดือน 6 ปี บนเนื้อที่

เข้าถึงง่าย แค่1 ชมจาก กทม ….บลาๆๆ

Advertisements