ประเภทต้นไม้

มีต้นใหญ่ขนาด 1-5 นิ้ว…

มีไม้ดอก ไม้ประดับ

มีต้นไม่เป็นพุ่มๆ

Advertisements